In onze complexe en snelle maatschappij moeten kinderen zich al jong aanpassen en aan allerlei verwachtingen voldoen. Steeds vaker blijkt dan ook dat kinderen tegen deze druk niet bestand zijn en met zichzelf en hun omgeving in de knoop raken. Soms krijgt het kind in zijn leven te maken met lastige situaties en heftige gebeurtenissen en kan het daardoor uit balans geraken. Dan weet het even niet meer hoe het verder moet. 

 

We gaan samen spelenderwijs op zoek naar een oplossing voor de hulpvraag waarbij aandacht , interesse en betrokkenheid centraal staan. We zoeken samen de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van uw kind zodat er een positieve verandering plaatsvindt.

 

De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend. Ik kijk mee met uw kind naar de situatie die op dat moment speelt en praat met uw kind en niet alleen over uw kind.

Vaak is er maar een klein stapje nodig om zelf verder te kunnen.Omdat elk kind uniek is en zijn of haar hulpvraag heeft is geen enkel coachingtraject hetzelfde. Wat wel hetzelfde is, is de altijd positieve benadering en het creëren van een veilige omgeving waarin uw kind zichzelf kan en mag zijn.


Soms moet je even stilstaan om verder te kunnen...