Welkom!

Fijn dat je een kijkje neemt op de website.

Ik ben Hilde Tierens, mama van 2 volwassen zonen en heb 28 jaar ervaring in het kleuteronderwijs. Daar voelde ik steeds meer de nood aan coaching op sociaal emotioneel vlak. Ik ben de uitdaging aangegaan om mij hierin verder te verdiepen en verder te bouwen op de brede ervaring uit het dagelijks werken met kinderen.

Opleidingen:

  • kindercoach
  • creatief coachen
  • EFT (Emotional Freedom Techniques)
  • ouderbegeleiding
  • werken met visualiseren
  • verlies, rouw en emotionele pijn